Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Otevřený dopis Václavu Krásovi, předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Otevřený dopis Václavu Krásovi, předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

V Praze 19. 6. 2019  

Václav Krása
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Partyzánská 7
170 00 Praha 7 - Holešovice

 

Vážený pane předsedo Národní rady osob se zdravotním postižením,

jako zástupci lidí s postižením, členové NRZP a rodiče dětí s postižením jsme znepokojeni a pobouřeni Vašimi veřejnými postoji zejm. ve vztahu k právu dětí s postižením na vzdělávání.

Jak nepochybně víte, právo na vzdělání je základní právo všech dětí a rovněž Úmluva o právech osob se zdravotním postižením zaručuje právo lidí s postižením na vzdělávání v běžných školách.

NRZP, jejíž jste předsedou, zastupuje práva všech osob s postižením; je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením (European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC a Disabled Peoples’ International).

Obhajoba práv osob s postižením je klíčový úkol NRZP i organizací, jejichž je NRZP členem. Nepochybně i z osobní zkušenosti víte, že práva lidí s postižením je nutné hájit důsledně, neustále a bez výjimek.

Je pro nás tudíž nepochopitelné a nepřijatelné, že veřejně podporujete politickou stranu, která ve svém programu uvádí jako bod číslo 2 zrušení inkluzivního vzdělávání a rovněž zrušení institutu veřejného ochránce práv.  Jsme také pobouřeni vašimi představami o tom, že by o vzdělávací cestě dětí s postižením v rámci českého školského systému měl rozhodovat někdo jiný než rodič.

Je pro nás také s podivem, jak můžete podporovat zrušení institutu ombudsmana, který v současné době kromě jiného vykonává fakticky jako jediná instituce dohled nad naplňováním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením nebo také nad pobytovými sociálními službami a nad tím, jak jsou v nich dodržována práva lidí s postižením.

Samozřejmě máte právo na své politické přesvědčení. Není to ale poprvé, kdy se vaše osobní politické preference a názory dostávají do konfliktu s vaší funkcí předsedy organizace, která by měla z principu zastupovat práva celé jedné skupiny občanů bez ohledu na jejich politické, náboženské či jiné přesvědčení.  Ale především do rozporu se základními principy, na kterých organizace, které předsedáte, stojí.

Pokud je takto dlouhodobě vaše osobní přesvědčení v rozporu s právy osob s postižením zakotvenými v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením a s posláním NRZP[1], je tato situace neudržitelná, protože tím poškozujete důvěryhodnost Rady v očích těch, které hodláte zastupovat, a měl byste z této funkce odstoupit.

S pozdravem

Pavla Baxová
matka člověka s mentálním postižením a ředitelka NNO
pavlab@rytmus.org

Vojtěch Zima
bratr člověka s postižením, finanční manažer NNO

Dagmar Dzúrová
matka syna se zdravotním postižením  

Hana Kubíková
matka dítěte s mentálním postižením, předsedkyně spolku Willík - spolku pro Williamsův syndrom  

Ing. Olga Měkotová
matka dítěte s handicapem  

Jitka Vrbková
matka dítěte s postižením  

Soňa Tvrdoňová
matka dítěte s Downovým syndromem, učitelka na ZŠ  

Pavlína Lžičařová
matka postiženého dítěte  

Marcela Haufová
matka postiženého dítěte  

Katerina Gregorova
matka syna s postižením  

Petra Obrtalová
matka dítěte s mentálním postižením, soc. pracovnice  

Pavlína Stehnová
matka syna se zdravotním postižením  

David Knotek
otec dítěte s Downovým syndromem  

Dana Kalábová
matka syna s postižením  

Ing. Marta Rosová
rodič syna s Downovým syndromem  

MUDr. Jan Rosa
rodič syna s Downovým syndromem  

Bohumil Boreš
otec dítěte se zdravotním postižením  

Ing. Gabriela Šalková
matka dcery s postižením  

Alfred Richter
ředitel NNO  

Lenka Hečková
matka dcery s Downovým syndromem integrované v běžné ZŠ  

Lenka Kratochvílová
matka syna s mentálním postižením, ředitelka NNO  

Jitka Rudolfová
instruktorka osobní asistence, jako vozíčkářka prošla integrovaným vzděláváním  

Karel Chlouba
člověk s postižením  

Jitka Svobodová
vedoucí sociální služby, kamarádka mnoha lidí s postižením  

Camille Latimier
ředitelka NNO, obhájce práv lidí s postižením  

Andrea Lexová
matka chlapce s Downovým syndromem  

Jana Loskotová
sociální pracovník a přítel mnoha lidí s postižením  

Terezie Hradilková
ředitelka DZR Svojšice  

Marcela Šafránková
matka syna s postižením  

Mgr. Jana Stamenovská
matka dcery s Downovým syndromem integrované v běžné ZŠ

Jana Špičková 
matka dcery s Downovým syndromem

Lenka Vémolová
matka dítěte s Downovým syndromem

Jana Houšková
matka dcery s Downovým syndromem

Hana Uhlíková
matka dítěte s Downovým syndromem, speciální pedagog

 

 

[1] Bod 2 „úprava vzdělávacího systému k zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro žáky a studenty se zdravotním postižením“ http://www.nrzp.cz/o-nas/ceho-chceme-dosahnout.html  

 

 

Zpět