Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Kurz: vytváření „Kruhu přátel“ – podpora vrstevnických vztahů

Kurz: vytváření „Kruhu přátel“ – podpora vrstevnických vztahů

Kruh přátel (Circle of friends) je nástrojem k podpoře inkluze - podporuje začleňování dětí s potížemi v učení do běžného školního prostředí. Funguje na principu cíleného/záměrného budování vztahů okolo žáka, který je náchylný k vyčleňování z třídního kolektivu z důvodů postižení, odlišnosti nebo protože se zrovna vyrovnává s osobní krizí ve svém životě.

Nebudujeme žádné komplexní psychologické teorie, stavíme na jednoduchém principu, že to, na čem nejvíc záleží, jsou vztahy. Kruh přátel mobilizuje spolužáky – vrstevníky žáka s potížemi v učení, podporuje je a zapojuje do řešení problémů.

Již po osmé máte možnost zažít profesionálně vedený seminář s anglickými lektory Derekem Wilsonem a Colinem Newtonem z nottinghamské organizace Inclusive Solutions. Během kurzu se seznámíte s nástrojem Kruh přátel, naučíte se jej vytvářet a především využívat.

Důležité informace

Kurz se uskuteční 22. 10. 2018 ve Velkém sále na PedF UK (Magdalény Rettigové 4, Praha 1).

Na kurzu se naučíte, jak kruh okolo dítěte s potížemi sestavit, koho využít, jak ho motivovat. Užijete si a zažijete multimediální workshop, který ve vás probudí mnoho výzev, pobaví vás a dotkne se vašich emocí. Kruh přátel je pro nás pro všechny, pro život … a funguje!

Kurz je vhodný zejména pro učitele prvního a druhého stupně základních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, poradenské pracovníky a psychology pracující ve školství.

Poplatek za jednodenní kurz je 1 600 Kč. Na kurzu bude zajištěno tlumočení do češtiny a účastníkům bude vystaven doklad o účasti na kurzu.

Kurz je akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MSMT - 22547/2017-1-934.

Lektoři jsou přední britští odborníci v oblasti inkluzívního vzdělávání, pánové Colin Newton a Derek Wilson z organizace Inclusive solutions.

Kurz proběhne ve spolupráci s katedrou speciální pedagogiky PedF UK.

Přihláška

Pro přihlášení na kurz stačí vyplnit jednoduchou elektronickou přihlášku
Platební podmínky.

Zkušenosti lektorů – Colin Newton a Derek Wilson: 

Přes 15 let podporujeme využívání metody Kruhu přátel v různých základních a středních školách ve Velké Británii a velmi často s úspěšnými výsledky. Obrovská výhoda metody je, že je časově úsporná a nenáročná pro pedagogy. Zásadní práci v řešení problémů odvedou sami vrstevníci – spolužáci, nikoli dospělí. Role pedagoga je se s Kruhem přátel (včetně žáka, kvůli kterému je kruh vytvořen) sejít a strávit s ním 20 - 30 minut týdně. V počátečních fázích setkávání pedagog skupinu vede/facilituje  k dosažení pozitivního výsledku v řešení problému. Postupem času se kruh do značné míry stává soběstačným, poskytuje podporu žákům s potížemi bez pravidelné potřeby vstupu dospělých. Výsledky procesu jsou viditelné velmi rychle -  pokud se kruh pečlivě naplánuje a facilitátor je o vhodnosti metody přesvědčen.

Metodika Vytváření Kruhů přátel

V květnu 2013 vydal Rytmus metodiku Vytváření Kruhů přátel, o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi, kterou si účastníci kurzu budou moci pořídit za zvýhodněnou cenu 200 Kč.

O metodice a o Kruhu přátel se více dočtete zde: http://www.rytmus.org/clanek/metodika-vytvareni-kruhu-pratel

Jak poslední kurz hodnotí absolventi?

Video (anglicky i česky)

Hodnocení ve formě vzkazů lektorům:

„Jste skvělí. Neuvěřitelně nabíjíte lidi optimismem, nadějí. Umíte v lidech otevřít jiný pohled na situaci.“ 

„Opět jste byli úžasní, jako vždy. Pozitivní atmosféra, interakce, jasné, srozumitelné předávání poznatků a informací – prostě super!!!!!!“

„Myslím, že tento kurz by mělo vidět co nejvíce lidí i psychologů atd.“

„Lektoři byli výborní. Souhlasím, že nám primárně nemá jít o nálepkování dětí, ale o jejich zařazení. Vůči dětem i jejich rodičům musíme být srozumitelní!“

„Úžasně sehraný tým. Děkuji.“

„Díky za jejich pozitivní přístup, zanechají hluboký dojem. Jejich kurzu se účastním podruhé a z toho prvního kurzu jsem čerpala celý rok.“

„Nejpřínosnější jsou konkrétní příklady z praxe“

Kurz je součástí kampaně Týden pro inkluzi 2018.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na mailu: spi@rytmus.org

Zpět