Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Kazuistický seminář (seminář byl odvolán)

Kazuistický seminář (seminář byl odvolán)

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na kazuistický seminář, který se bude konat 15. května v Praze a to od 14 do 16 hodin.

Cílem semináře je probrat v týmech konkrétní problematické situace, které  se objevily při vzdělávání dítěte se speciálními potřebami v běžné škole a navrhnout řešení.

Půjde o reálné situace, které  v současné době rodiče a školy/učitelé řeší. Spolupráce s protagonisty je dojednaná.

Na začátku semináře budou všechny situace představeny, abyste si mohli vybrat, která z nich vás nejvíce zajímá a chtěli byste se podílet na řešení situace.

Výstupy diskusí budou:

  1. Přímá cílená podpora (tj. navržení konkrétního postupu, doporučení, kroků škole, třídě, učiteli, žákovi i rodičům).
  2. Poskytnutí příležitosti se vzájemně učit v různorodých týmech.

Termín: 15. května 2019 (14:00 - 16:00)
Místo: ČVUT - Masarykova kolej (Thákurova 1, Praha 6)
Cena: Zdarma, aktivním účastníkům uhradíme náklady na cestovné

Na seminář zveme učitele, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, výchovné poradce, rodiče, zástupce neziskových organizací a ostatní zájemce o kazuistický seminář.

Seminář byl odvolán

Zpět