Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Seznam lidí

Marek Baloun Koordinátor projektu  +420 224 251 610  +420 734 852 664
 marek.baloun@rytmus.org
Pavla Baxová Ředitelka  +420 224 251 610  +420 604 112 379
 pavlab@rytmus.org
Jana Březinová Vedoucí Podporovaného zaměstnávání  +420 224 255 819  +420 777 222 388
 jbrezinova@rytmus.org
Hana Fikarová Pracovní konzultantka  +420 224 255 819  +420 774 342 227
 hana.fikarova@rytmus.org
Iva Fryšová Metodička Podpory samostatného bydlení v Praze    +420 605 248 785
 iva.frysova@rytmus.org
Jana Gajdošová Administrativní pracovnice    jana.gajdosova@rytmus.org
Tereza Glaserová Koordinátorka péče o dárce    +420 734 446 743
 tereza.glaserova@rytmus.org
Anna Handrychová Sociální pracovnice    +420 734 852 661
 anna.handrychova@rytmus.org
Michaela Hemmerová Pracovní konzultantka  +420 224 255 819  +420 603 280 938
 m.hemmerova@rytmus.org
Veronika Heribanová Koordinátorka asistentů    +420 734 573 319
 veronika.heribanova@rytmus.org
Lucie Horváthová Terénní sociální pracovnice    +420 734 254 682
 lucie.horvathova@rytmus.org
Lukáš Hůrka Správa webových stránek, PR  +420 224 251 610  +420 733 185 689
 lukas.hurka@rytmus.org
Jana Janů Case manažerka    +420 734 852 653
 jana.janu@rytmus.org
Silvie Jirkovská poradce Tranzitního programu    +420 733 125 717
 silvie.jirkovska@rytmus.org
Anna Kaucká Koordinátorka a Specialistka na spolupráci se zaměstnavateli  +420 224 255 819  +420 777 228 677
 anna.kaucka@rytmus.org
Martin Kozák Poradce Tranzitního programu    +420 703 143 542
 martin.kozak@rytmus.org
Vladislava Kršková Koodinátorka kurzů v Brně a Ostravě    +420 734 441 119
 vladislava.krskova@rytmus.org
Eva Lorenzová Case manažerka    +420 734 441 358
 eva.lorenzova@rytmus.org
Jana Loskotová Vedoucí a metodička Osobní asistence, Koordinátorka celoživotního vzdělávání    +420 733 127 827
 jana.loskotova@rytmus.org
Martin Lubojacký Pracovní konzultant  +420 224 255 819  +420 603 280 939
 martin.lubojacky@rytmus.org
Štěpán Matuška Poradce  +420 224 255 819  +420 734 852 661
 stepan.matuska@rytmus.org
Pavla Müllerová Case manažerka    +420 733 127 826
 pavla.mullerova@rytmus.org
Jiří Novák Vedoucí Sociální rehabilitace v KV kraji    +420 734 346 878
 jiri.novak@rytmus.org
Barbora Nováková Pracovní konzultantka    +420 737 248 467
 barbora.novakova@rytmus.org
Šárka Paříková Vedoucí Podpory samostatného bydlení v KV kraji    +420 737 249 597
 sarka.parikova@rytmus.org
Karla Popršteinová Case manažerka    +420 734 441 356
 karla.poprsteinova@rytmus.org
Jana Rimbalová Koordinátorka kurzů v Praze a nabídky pro školy  +420 224 251 610  +420 737 248 459
 jana.rimbalova@rytmus.org
Vojtěch Rosulek Poradce  +420 224 255 819  +420 730 514 575
 vojtech.rosulek@rytmus.org
Klára Silovská Komunitní pracovnice    +420 730 158 115
 klara.silovska@rytmus.org
Lenka Skálová Vedoucí Podpory samostatného bydlení v Praze    +420 734 441 357
 lenka.skalova@rytmus.org
Dorota Smiešková Poradkyně  +420 224 255 819  +420 733 640 449
 dorota.smieskova@rytmus.org
Kamila Součková Pracovní konzultantka    +420 603 280 941
 kamila.souckova@rytmus.org
Zdeňka Starcová Administrativní pracovnice  +420 224 251 610  +420 774 342 226
 zdenka.starcova@rytmus.org
Eliška Strettiová Poradkyně  +420 224 255 819  +420 605 280 074
 eliska.strettiova@rytmus.org
Adriana Strnadová Administrativní pracovnice    adriana.strnadova@rytmus.org
Blanka Šimková Pracovní konzultantka, metodička  +420 224 255 819  +420 777 228 668
 blanka.simkova@rytmus.org
Veronika Veselá Vedoucí Tranzitního programu  +420 224 255 819  +420 734 235 641
 veronika.vesela@rytmus.org
Vojtěch Zima Finanční manažer  +240 224 251 610  +420 604 976 326
 vojtech.zima@rytmus.org
Tomáš Zoubek Case manager    +420 605 248 487
 tomas.zoubek@rytmus.org