Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Začleňujeme

Začleňujeme

Jsme nevládní nezisková organizace. Podporujeme lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života ve společnosti – ve škole, v práci, v místě bydliště, při volnočasových aktivitách.
Podílíme se na tom, aby děti se speciálními vzdělávacími potřebami měly možnost navštěvovat běžné školy a vyrůstaly mezi svými vrstevníky. Podporujeme pedagogické pracovníky, rodiče, sociální pracovníky ad. při začleňování dětí do běžných škol: Inkluze ve škole


Pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením nalézt zaměstnání na běžném trhu práce. Asistujeme na pracovišti. Podporujeme při získávání pracovních a sociálních dovedností. Podporujeme zaměstnavatele při vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP): Podporované zaměstnávání


Pomáháme mladým lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám usnadnit přechod z dětství do dospělosti prostřednictvím praxí na běžném trhu práce. Posilujeme sociální dovednosti a samostatnost: Tranzitní program


Podporujeme děti a dospělé lidi se zdravotním postižením v začleňování do společnosti. Asistujeme v přirozeném prostředí, v domácnosti, při volnočasových aktivitách. Poskytujeme podporu a při zajištění potřeb nezbytných pro plnohodnotný a spokojený život: Osobní asistence


Podporujeme lidi se zdravotním postižením při přechodu z ústavu či jiného bydlení do bydlení samostatného. Podporujeme v samostatném rozhodování. Asistujeme v domácnosti. Pomáháme na cestě k samostatnému životu: Podpora samostatného bydleníOceňujeme zaměstnavatele a firmy, které zaměstnávají lidi s postižením. Podívejte se na web:
Stejná šance - Zaměstnavatel roku

Iniciujeme setkávání a výměnu zkušeností na podporu společného vzdělávání. Podívejte se na web: Týden pro inkluzi


 gallery

Zpět