Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Vzděláváme

Vzděláváme

V lednu 2015 jsme založili Nadační fond Rytmus – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Našim cílem je podpořit rozvoj inkluzivního neboli společného vzdělávání v České republice. Nadační fond je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. Svou náplní tak navazuje na tradici vzdělávání pedagogických pracovníků, které v Rytmusu zajišťujeme už od roku 2002.Pořádáme kurzy a školení pro pedagogické pracovníky, rodiče a sociální pracovníky. Realizujeme kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga. Součástí naší nabídky jsou interaktivní Dílny pro žáky škol, Kruhy podpory a Profily na jednu stránku.

Vzdělávání vedeme formou diskusí, zážitkově, sdílíme zkušenosti, vzájemně se obohacujeme různými pohledy. Kreativními způsoby hledáme řešení konkrétních problémů, na které ve své práci či životě narážíte. V rámci kurzů společně hledáme cesty a zdroje vedoucí ke kvalitnímu začleňování dětí a dospělých do běžného života. Pracujeme s tím, co je nám k dispozici teď
a tady.

Absolventi kurzů a seminářů se zorientují v oblasti začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Naučí se využívat účinné nástroje pro začleňování dětí vycházející z přístupu zaměřeného na člověka.

Podívejte se na aktuální nabídku kurzů a seminářů na webu Vzděláváme

 gallery

Zpět