Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Jsme nevládní nezisková organizace. Podporujeme lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života ve společnosti – ve škole, v práci, v místě bydliště, při volnočasových aktivitách. Pokud jim chcete pomoci i Vy, přidejte se k nám!


JAK MŮŽETE POMOCI?

Pravidelným nebo jednorázovým finančním příspěvkem na poskytované služby

Přispět můžete převodem na náš účet u Komerční banky: 27 – 2285770277 / 0100
Vystavíme Vám potvrzení o daru pro snížení daňového základu

Nabídkou Vašich služeb

Dobrovolnictvím

CO OD NÁS ZÍSKÁTE?

Prostor na našich stránkách k prezentaci Vašeho loga v rubrice Partneři a spolupráce

Elektronický newsletter s aktuálními informacemi z naší organizace, Váš e-mail můžete registrovat v dolní části stránky

Elektronickou výroční zprávu, napište si o ni na e-mail lucie.soukupova@rytmus.org

Pozvánky na naše akce

Možnost snížení daňového základu při poskytnutí daru

Máte zájem pomoci? Máte jiný nápad?

Vaše možnosti a nápady s Vámi rádi prodiskutujeme. Kontaktujte prosím Terezu Glaserovou e-mailem tereza.glaserova@rytmus.org nebo na telefonním čísle +420 734 446 743.

 gallery

Zpět