Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Informujeme

Informujeme

V roce 2010 jsme realizovali projekt Vzděláním pro změnu. Jedním z jeho výstupů je informační portál o inkluzivním vzdělávání, který je svého druhu první v České republice.
Portál je věnován tématu společného vzdělávání. K jeho vytvoření nás inspirovala potřeba
a zájem odborné veřejnosti o téma inkluzivní vzdělávání a celá řada zahraničních materiálů, které jsou aktuálně k dispozici, a my se o ně chceme podělit.

Usilujeme o to, aby každé dítě, i to se speciálními vzdělávacími potřebami, mělo možnost navštěvovat běžnou školu v místě svého bydliště a získalo dostatečnou podporu pro své vzdělání.

Na portále zveřejňujeme příklady dobré praxe, výukové a metodické materiály a pracovní listy, které lze použít při výuce. Informujeme o školské legislativě, zveřejnujeme nabídku speciálně pedagogických a psychologických služeb a informujeme o novinkách k tématu inkluze. Podporujeme výměnu zkušeností mezi pedagogickými pracovníky. A inzerujeme nabídku vzdělávání a pracovních příležitostí. Využívat můžete online poradnu.


 gallery

Zpět