Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Aktuality

18. 1. 2017

Martinova cesta za prací

Příklad dobré praxe určený převážně pro sociální pracovníky jako inspirace k využívání nástrojů přístupu zaměřeného na člověka (PCP) v kombinaci s dalšími metodami v podporovaném zaměstnávání.

12. 1. 2017

Česká škola publikovala článek právničky Šárky Duškové k tématu inkluzivního vzdělávání podle OSN

"Co vlastně znamená „inkluzivní vzdělávání“? Státy, odborníci i laici o tom vedou intenzivní diskuse."

23. 12. 2016

Rytmus bilancuje nad rokem 2016

Rok 2016, rok Opice dle čínského kalendáře, byl skákavý a uřvaný, zároveň něžný, roztomilý a chlupatý, říká Vojta.

19. 12. 2016

Nadace OSF přeložila do češtiny Prohlášení ze Salamanky

Prohlášení ze Salamanky a jeho Akční rámec pro vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami byl přijat na světové konferenci UNESCO a španělského ministerstva pro vědu a vzdělávání v roce 1994.

9. 12. 2016

Připojujeme se k Maratonu psaní dopisů na podporu lidských práv

V Rytmusu podporujeme lidská práva. A to nejen lidí s postižením. Společně s našimi kolegy, uživateli služeb, blízkými a přáteli se připojujeme k letošnímu Maratonu Amnesty International.

5. 12. 2016

Hledali jsme a našli pracovní místa pro lidi s postižením v oáze chutí všech koutů světa

V létě 2014 oslovila pracovní konzultanta Podporovaného zaměstnávání firmu TITBIT. Hledala zaměstnání pro uživatele služby Emila, který tou dobou práci sháněl. Spolupráce s firmou TITBIT byla zpočátku sice pozvolná, ale nakonec úspěšná.

2. 12. 2016

Jak jsem se díky Rytmusu naučil hospodařit

Do kurzu jsem se přihlásil, abych se zdokonalil ve znalostech a zkušenostech s penězi, s mým rozpočtem. Měl jsem vlastní způsob, jak jsem to dělal a chtěl jsem se naučit jinak nebo spíš přehledněji si spočítat peníze.

29. 11. 2016

Malý střípek z Rytmusího života

V úterý jsme pořádali již druhý ročník charitativního bazaru, tentokrát s názvem Reného bazar. Jednou za rok nashromáždíme všechno možné i nemožné.

28. 11. 2016

Poradci Rytmusu prezentovali své životní příběhy

Poradci Rytmusu chodili po 3 měsíce do kurzu sebeprezentace. Zlatým hřebem bylo prezentování jejich životních příběhů veřejnosti v rámci Speak Corner v Dejvické klubovně.