Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Aktuality

27.08.2019

Terapeutka v Rytmusu

Na základě zpětné vazby uživatelů našich služeb jsme se rozhodli začátkem letošního roku obohatit tým o pozici terapeuta. Od března tak u nás působí Petra – terapeutka s psychoterapeutickým a arteterapeutickým vzděláním.

19.08.2019

Emilie změnila práci a dělá, co ji baví

S Městským zařízením sociálních služeb v Karlových Varech (MZSS) spolupracujeme už několik let. Díky této spolupráci zaměstnalo MZSS dva lidi s postižením, které jsme při nástupu do práce podporovali v rámci služby Podporované zaměstnávání. Nedávno nás MZSS oslovilo s tím, že hledají pracovníka do kuchyně v Domově pro seniory ve Staré Roli.

30.07.2019

Jdi za svým snem – Setkání se zástupci firem v OC Chodov

Dne 21. 6. se naše kolegyně Anna ze služby Podporované zaměstnávání zúčastnila dne pohovorů v Obchodním centru Chodov v kavárně Caprea. Tato akce proběhla jako závěrečná aktivita projektu Jdi za svým snem, jehož cílem je pomoci mladým lidem najít zaměstnání, které je bude bavit.

23.07.2019

Letní škola

Zveme učitele, speciální pedagogy, asistenty pedagoga a výchovné poradce na  Letní školu, která tradiční formu nahrazuje vzdělávání, její formát je založen na dobrovolnosti a aktivním zapojení účastníků. Jejím cílem je posilování kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím výměny zkušeností, osvojením si nových metod práce s kolektivem žáků, včetně společného tvoření a řešení úkolů.

16.07.2019

Hledáme dobrovolníky = účastníky mezinárodní mládežnické výměny v Žilině

Je ti do 30 let a máš chuť poznat lidi z celé Evropy? Přijmeš výzvu a staneš se součástí 5 členné skupiny mladých lidí (s postižením i bez) a budeš během workshopů pomáhat s překladem do angličtiny, aby si každý účastník užil program naplno?

15.07.2019

Praxe podle představ

Honza s Tranzitním programem v Karlovarském kraji spolupracuje od září 2018. Zpočátku docházel na náhledy k několika zaměstnavatelům, kde zkoušel různé činnosti, aby zjistil, co ho bude bavit a jakou práci by v budoucnu chtěl dělat. Ze všech náhledů si vybral dvě praxe, ve kterých chtěl nadále pokračovat a obě si v tomto školním roce vyzkoušel.

10.07.2019

Hledáme asistenta/asistentku pro Katku

Hledáme asistenta/asistentku na pomoc mladé ženě s mentálním postižením v nové práci.

08.07.2019

Děkujeme Tesco Stores ČR a.s. za poskytnutí občerstvení

Moc děkujeme Tesco Stores ČR a.s. za poskytnutí občerstvení do našich kanceláří. Díky tomu budou schůzky s uživateli služeb a kurzy mnohem příjemnější 💛

04.07.2019

Lidé s postižením prošli kurzem první pomoci

Se Střední zdravotnickou školou v Karlových Varech spolupracujeme už od podzimu 2018, kdy jsme na škole přednášeli o přístupu lékařského personálu k lidem s postižením. Nyní pro nás škola uspořádala kurz základů první pomoci, na míru uzpůsobený lidem s postižením.