Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Aktuality

16. 9. 2019

Jak proběhla Letní škola 2019?

Letní škola, kterou jsme letos pořádali poprvé v rámci projektu Kolaboratorium, bylo čtyřdenní soustředění určené pedagogickým pracovníkům. Pro realizaci jsme vybrali dobu před koncem prázdnin, kdy už učitelé začínají přemýšlet o novém školním roce, ale zároveň jsou alespoň částečně odpočinutí po uplynulém školním roce.

9. 9. 2019

Roche zaměstnává dalšího člověka se zdravotním postižením

S biotechnologickou firmou ROCHE s.r.o. jsme začali spolupracovat už v roce 2017, kdy nás firma oslovila s tím, že chce zaměstnat člověka s postižením. Vše jsme společně domluvili a v srpnu 2017 do nové práce nastoupila paní Dáša. Firmě se tato pozice osvědčila natolik, že v březnu 2019 na další ze svých divizí zaměstnala slečnu Moniku.

5. 9. 2019

Putování s Tranzitem

Rok se s rokem sešel a my jsme opět s našimi studenty tradičně vyrazili do přírody. V pondělí jsme se sešli, abychom si všichni pověděli, jaký máme plán a co s sebou zabalit, načež jsme hned druhý den zjistili, co všechno jsme zapomněli.

27. 8. 2019

Terapeutka v Rytmusu

Na základě zpětné vazby uživatelů našich služeb jsme se rozhodli začátkem letošního roku obohatit tým o pozici terapeuta. Od března tak u nás působí Petra – terapeutka s psychoterapeutickým a arteterapeutickým vzděláním.

19. 8. 2019

Emilie změnila práci a dělá, co ji baví

S Městským zařízením sociálních služeb v Karlových Varech (MZSS) spolupracujeme už několik let. Díky této spolupráci zaměstnalo MZSS dva lidi s postižením, které jsme při nástupu do práce podporovali v rámci služby Podporované zaměstnávání. Nedávno nás MZSS oslovilo s tím, že hledají pracovníka do kuchyně v Domově pro seniory ve Staré Roli.

30. 7. 2019

Jdi za svým snem – Setkání se zástupci firem v OC Chodov

Dne 21. 6. se naše kolegyně Anna ze služby Podporované zaměstnávání zúčastnila dne pohovorů v Obchodním centru Chodov v kavárně Caprea. Tato akce proběhla jako závěrečná aktivita projektu Jdi za svým snem, jehož cílem je pomoci mladým lidem najít zaměstnání, které je bude bavit.

24. 7. 2019

Hledáme zázemí a schopné kolegy v Brně

Na podzim v Brně rozjíždíme naší novou pobočku a k tomu potřebujeme kancelář a taky kolegy, kteří by v ní pracovali :)

23. 7. 2019

Letní škola

Zveme učitele, speciální pedagogy, asistenty pedagoga a výchovné poradce na  Letní školu, která tradiční formu nahrazuje vzdělávání, její formát je založen na dobrovolnosti a aktivním zapojení účastníků. Jejím cílem je posilování kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím výměny zkušeností, osvojením si nových metod práce s kolektivem žáků, včetně společného tvoření a řešení úkolů.

16. 7. 2019

Hledáme dobrovolníky = účastníky mezinárodní mládežnické výměny v Žilině

Je ti do 30 let a máš chuť poznat lidi z celé Evropy? Přijmeš výzvu a staneš se součástí 5 členné skupiny mladých lidí (s postižením i bez) a budeš během workshopů pomáhat s překladem do angličtiny, aby si každý účastník užil program naplno?